NaarSanne

Binnen mijn praktijk wil ik je graag begeleiden bij het inzicht krijgen in jouw hulpvraag/klacht en bijdragen aan het doen verbeteren van je klacht. Veel mensen ervaren momenten waarbij ze tegen iets aanlopen in het leven, in hun ontwikkeling, iets dat ze willen veranderen. Ik maak gebruik van de hierna uitgelegde methoden om geestelijke en lichamelijke stress effectief aan te pakken, zodat je meer plezier en ontspanning in het leven kunt ervaren. Het zijn alle vier methoden om spanning te doen afnemen rondom situaties die zich op het levenspad aandienen.

 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • EFT (Emotional Freedom Techniques)
 • Toegepaste kinesiologie met de One Brain-methode
 • Life-Coaching

Ik zal de verschillende methoden kort omschrijven.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

‘The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new’ – Socrates

ACT is een relatief nieuwe gedragstherapie, een evidence-based werkwijze, die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

ACT leert je om op een zachtaardige manier om te gaan met je gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. Het gaat over wat je wel wilt in het leven.

ACT leert je niet om positiever te denken. Ook leert het je niet hoe je van je angst, verdriet, boosheid of pijn kunt afkomen.

ACT laat je onderzoeken hoe je op een slimmere, andere manier met vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden kunt omgaan.
Humor, speelsheid, directheid, metaforen, visuele beelden zijn belangrijke kenmerken binnen ACT. Verder worden er veel oefeningen gedaan, waardoor je gaat voelen wat voor jou werkt en op deze manier kun je een negatief patroon van denken, voelen en doen doorbreken. ACT vraagt veel aandacht, zeker ook buiten de therapieruimte. Het is een doe (=ACT) therapie.

Het model van ACT bevat 6 zuilen;

 • Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen.
 • Defusie: afstand nemen van je gedachten.
 • Het Zelf: vriendelijker en flexibeler omgaan met je zelf(beeld).
 • Mindfulness: aandacht voor het hier en nu.
 • Waarden: ontdekken en stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in je leven.
 • Toegewijde actie: dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

De oefeningen en de metaforen uit de 6 zuilen gezamenlijk zorgen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven en ben je beter in staat om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

‘Knowing yourself is the beginning of all wisdom’ -Aristoteles

Emotional Freedom Techniques (EFT) is een techniek die door het stimuleren van bepaalde acupunctuurpunten op het lichaam, zowel de fysieke klacht als de emotionele klacht vermindert of geheel doet verdwijnen.

Je haalt de emotionele lading of spanning af van gespannen emoties of herinneringen, zodat je de stress, pijn, angst etc niet meer (zo intens) voelt.

Het is een methode die werkt bij allerlei klachten; van hoofdpijn, angsten, depressieve gevoelens tot fobieën. De methode is eenvoudig aan te leren.

EFT doe je zittend en gekleed. Het is een combinatie van exposure-techniek en acupressuur. Je klopt zachtjes op een serie acupunctuurpunten op je hoofd, gezicht en bovenlichaam terwijl de stressreactie, die verbonden is met een bepaalde situatie, aanstaat.

Toegepaste kinesiologie met de One Brain-methode;

‘Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen en dat dat je ruimte was’ – Bert Schierbeek

De methode heet One Brain omdat deze erop gericht is de volledige capaciteit van onze hersenen te gebruiken. De ene mens is misschien intelligenter dan de ander, maar waar het om gaat is hoe we onszelf kunnen waarderen met de mogelijkheden en kwaliteiten die we hebben. Het is een methode die helpt mensen hun eigen alternatieven en oplossingen te bedenken in allerlei situaties.

Bij deze methode maak ik gebruik van feedback van het lichaam. Dit doe ik door middel van spiertesten.

Bij spiertesten oefen ik een zachte druk uit op de onderarmen om te kijken of de spier voldoende energie heeft om die druk te weerstaan. Kan de spier de lichte druk tegenhouden dan wordt de test “sterk” genoemd en is er balans. Kan de druk niet worden tegengehouden en raakt de spier zijn vitaliteit kwijt dan is er sprake van onbalans of een verstoring in het lichaam. Op deze manier is er een soort communicatie, het lichaam ‘vertelt’. Via dit spiertesten wordt in beeld gebracht waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en zo komen we te weten waar de kern van de klacht ligt en de achtergrond van lichamelijke en/of emotionele klachten. Via dezelfde weg, die van de spiertest, wordt de best passende oplossing gevonden om de balans te herstellen.

Op het moment dat we stress ervaren of aan onszelf twijfelen zijn we niet in staat om alternatieven te bedenken. Onze hersenen ‘helpen’ ons dan door te bedenken wat we niet willen of niet kunnen. Ze ‘helpen’ ons bijvoorbeeld in nadenken over hoe we ons weer veilig kunnen voelen in plaats van angstig. We kiezen dan vaak voor de bekende weg omdat dat veiliger voelt en pijn vermijdt. Zo ontstaan diep ingesleten patronen. Met deze methode werken we aan het verminderen van de stress en/of zelftwijfel als gevolg van emoties die meespelen bij het thema. Ik test hoeveel stress en/of zelftwijfel je ervaart rondom het thema waar we mee aan de slag gaan. Dit kan zowel psychisch, emotioneel als lichamelijk zijn. Tevens werken we aan het verhogen van motivatie voor een positieve verandering om anders met de situatie om te gaan. Ik test of je wel gemotiveerd bent om verantwoordelijkheid te nemen.
We noemen het ook wel eens een stressdefusie; het ongedaan maken van een fusie. De fusie is ontstaan door bijvoorbeeld een gebeurtenis en de stress die deze heeft opgeroepen. We gaan de stress loskoppelen van de gebeurtenis, defuseren van de stress.

Door het stellen van gerichte vragen geeft het lichaam, door middel van de spiertest, zelf aan welke correcties/oefeningen nodig zijn om in balans te komen. Als de blokkades/verstoringen zijn opgeheven kan de energie beter doorstromen. Door de spanning en de stress rondom het thema te verminderen ben je uiteindelijk weer vrij om jouw eigen keuzes te maken. Je zult merken dat je je focus veel makkelijker kunt veranderen, het twijfelen aan jezelf vermindert en het omgaan met stressvolle en uitdagende gebeurtenissen wordt makkelijker. Mede door het leren kennen van jouw eigen kwaliteiten en hoe je die in kan zetten in een bepaalde situatie.

Doel is het verminderen van stress, het opheffen van blokkades en het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Hierdoor zullen klachten verdwijnen of verminderen. Er ontstaat een betere samenwerking en balans op fysiek, psychisch en chemisch gebied. Dit verhoogt je energieniveaus, je zit ‘lekker in je vel’, het versterkt je bewustwording en er komt een positieve beweging op gang om je doelen te bereiken. Een hersteld evenwicht zorgt ervoor dat je je veel beter en energieker voelt.

Belangrijk is dat je in het hier en nu kunt kiezen voor de beste oplossing van dit moment, zonder belemmerd te worden door soortgelijke situaties of twijfels uit het verleden en dat jij je eigen keuzes kan maken in elke denkbare levenssituatie.

Life-Coaching

‘For things to change, you have to change’ -Jim Rohn

Life-Coaching is een methode om je op een professionele manier te laten begeleiden in je persoonlijke ontwikkeling op het gebied van je werk, je leven en je welzijn. Door het stellen van de juiste vragen en te analyseren wat de onderliggende emotie is bij de klant. Ik ondersteun de klant bij het creëren van nieuwe patronen, emoties en keuzes. Mijn drijfkracht is met mensen naar oplossingen te kijken voor de uitdagingen in hun leven.
Ik maak gebruik van de NAC-methode. Dit is een methode om ongewenst gedrag effectief aan te pakken. Er wordt uitgegaan van dat menselijk gedrag wordt bepaald door pijn en plezier. We gedragen ons op een bepaalde manier, zodat we plezier kunnen ervaren. Tevens gedragen we ons op een bepaalde manier, zodat we pijn kunnen vermijden. Welke betekenis we aan een bepaalde situatie geven (pijnlijk of plezierig) ligt verborgen in onze neurologische verbindingen. Die verbindingen zijn ontstaan door gebeurtenissen in ons leven en onze overtuigingen. Deze zogenaamde neuro-associaties bepalen onze representaties van de werkelijkheid en zijn de drijvende kracht achter ons gedrag.

Als coach stel ik je vragen en zoeken we samen uit waar je precies tegenaan loopt en wat je meer wilt gaan ervaren in je leven.
Ik zal je stimuleren, uitdagen en confronteren waardoor je je grenzen leert kennen en kan verleggen.

Met mijn hulp zal je in staat zijn om stap voor stap je capaciteiten en mogelijkheden in jezelf te ontdekken en je doelen te bereiken. Je zult bereid moeten zijn om kritische vragen te beantwoorden en inzicht te geven in je denken, doen en voelen.

Voor wie

De methodes zijn breed inzetbaar, van kind tot volwassenen, en kunnen allerlei klachten verminderen of zelfs laten verdwijnen. Het zijn stressvermindering technieken en zijn zeer waardevol en ondersteunend gebleken bij o.a;

 • leerproblemen(dyslexie/dyscalculie)
 • faalangst
 • emotionele trauma’s
 • bedplassen
 • bevorderen van gezondheid, pijn verminderen
 • sociale vaardigheden vergroten
 • angsten en fobieën overwinnen
 • concentratievermogen verbeteren
 • zelfvertrouwen verhogen
 • emotionele spanningen (pesten, rouw,scheiding)
 • slaapmoeilijkheden
 • boosheid
 • niet lekker in je vel zitten
 • burn-out/ depressieve klachten
 • beter omgaan met stress
 • grenzen aangeven
 • ontspannen voelen
 • examenangst
 • huilbaby
 • overgangsklachten
 • allergieën
 • angst voor spinnen/honden/spuiten/tandarts
Wat als er meer ‘luchtigheid’ ontstaat in de manier waarop je leeft en naar je gedachten kijkt….
Hoe zou het zijn als je met jezelf omgaat, zoals je met een goede vriend(in) omgaat….
Hoe zou het zijn als je kunt leven zoals je zelf zou willen, in plaats van naar de verwachtingen van anderen/maatschappij…..
Als je rust wilt in je hoofd, minder lichamelijke klachten wilt, meer focus wilt ervaren, meer ontspanning wilt en meer zelfkennis, dan kan een behandeling met bovenstaande methoden wellicht iets voor jou zijn.

Een traject van 5 sessies geeft doorgaans een duidelijk merkbaar verschil.

Dit is afhankelijk van de klacht en gaat altijd in overleg.